top of page
Baandert_kleurbalk.jpg
Vergoeding
Kwaliteitskeurmerk
Klachten & kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk
_

Huisartsenpraktijk de Baandert is door Lloyd’s Register geaccrediteerd  binnen HaZo24. Zij voldoet daarmee aan alle landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en waarbij de mening van patiënten ook een belangrijk onderdeel vormt. Jaarlijks wordt de praktijk bezocht om te kijken of er nog voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. Sinds 2017 wordt aan de praktijk kwaliteitskeurmerk van de HaZo 24 toegekend. Meer informatie over HaZo24 vindt u op www.hazo24.nl

 

Klachten
_

Heeft u een klacht over uw behandeling in onze praktijk, dan willen wij dat graag weten. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken en deze inleveren aan de balie. Samen proberen we tot een goede afhandeling te komen.

Download hier het klachtenformulier.

 

Indien wij er samen niet uitkomen, dan kunt u voor een onafhankelijk oordeel contact opnemen met:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  Eindhoven
T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
info@skge.nl

Vergoeding
_

Huisartsenzorg  (consult, visite, ingreep en verrichtingen door doktersassistente) wordt volledig vergoed  door uw zorgverzekering en valt niet onder uw wettelijk eigen risico.  Een verwijzing naar een specialist, bloedprikken en medicijnen vallen wel onder uw eigen risico.

 

Privacy & voorwaarden
_

In het privacyreglement van onze praktijk kunt u nalezen hoe de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens  is geregeld op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

lees hier meer

Privacy & voorwaarden
Hazo24.png
bottom of page